Tietosuoja & yksitysyys

Voit lukea täältä kuinka käsittelemme asiakkaidemme tietoja

1. Rekisterin pitäjä:

Henkäyksen Voima
y-tunnus 3091929-6

Kirsi Vuorenmaa,
kirsi.vuorenmaa44@gmail.com,
puh 0452542540

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kirsi Vuorenmaa,
kirsi.vuorenmaa44@gmail.com,
puh 0452542540

3. Rekisterin nimi

Henkäyksen Voiman asiakas-ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötaroitus

 • Henkäyksen Voiman asiakaspalvelun hoitaminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen.
 • Palveluiden mahdollistaminen Henkäyksen Voiman ja sen yhteistyökumppaneiden välillä.
 • Henkäyksen Voiman palveluiden markkinointi sekä suoramarkkinointi kun asiakas on suostunut tähän sekä myös lain sallimissa tapauksissa

5. Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan etu-ja sukunimi
 • asiakkaan sähköpostiosoite
 • asiakkaan puhelinnumero

6. Säännön mukaiset tietolähteet

 • Kotisivujen lomakkeelta saadut tiedot
 • Puhelimessa saadut tiedot
 • Paikan päällä kirjoitetut tiedot

7. Säännönmukaiset luovutukset

 • Tietoja luovutetaan itse asiakkaalle, Henkäyksen Voiman yhteistyökumppaneille palveluiden mahdollistamiseksi.
 • Asiakkaat, Henkäyksen Voima tai sen yhteistyökumppanit täyttävät tiedot ajanvarauksen yhteydessä

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueiden ulkopuolelle

Emme luovuta rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ellei palvelun toiminta erityisesti vaadi sitä. Tällöinkin asiakkaalta pyydetään lupa erikseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkäyksen Voiman tietoja säilytetään lukituissa tiloissa. Henkäyksen Voiman tiedot ovat salasanalla suojattuja.